½ times behandling: 200 kr.
1 times behandling: 350 kr.

Klippekort 5 behandlinger af ½ time 850 kr.
Klippekort 10 Behandlinger af ½ time 1500 kr.

Klippekort 5 behandlinger af 1 time 1400 kr.
Klippekort 10 behandlinger af 1 time 2500 kr.

Kørselstillæg i KBH 100 kr.